SŁOWNIK – Dział: METODY TRENINGOWE

autor Piotr Mamczur

CRAE (ang. combined resistance and aerobic exercise training) – forma treningowa łącząca elementy treningu oporowego oraz wytrzymałościowego. (LINK)

CROSSFIT – forma treningu funkcjonalnego o wysokiej intensywności (HIFT – High Intensity Functional Training). Łączy on dwie kluczowe składowe: INTENSYWNOŚĆ oraz FUNKCJONALNOŚĆ.

HIFT (ang. High Intensity Functional Training). Trening ten łączy dwie kluczowe składowe: INTENSYWNOŚĆ oraz FUNKCJONALNOŚĆ. Przykładem treningów HIFT są Crossfit oraz SEALFIT (czyli zmodyfikowany program treningowy stosowany dla żołnierzy, kandydatów do operacji specjalnych USA). (LINK)

HIIT (ang. high intensith interval training) czyli trening interwałowy wysokointensywny, jest formą treningu fizycznego, w którym wykonuje się krótkotrwałe ćwiczenia o wysokiej intensywności rozdzielone wysiłkiem o obniżonej intensywności (np. 1 minuta sprintu/1 minuta truchtu) (LINK)

ROZCIĄGANIE STATYCZNE – metoda treningowa polegająca na rozciągnięciu mięśnia i utrzymywaniu go w takim stanie przez kilka do kilkudziesięciu sekund (LINK)

TAPERING – metoda stosowana bezpośrednio przed zawodami i polegająca na zmniejszeniu aktywności treningowej. (LINK)

FBW  (ang. full body workout) – trening obwodowy polegający na trenowaniu jak największej liczby grup mięśniowych na jednej sesji treningowej (LINK)

SPLIT – trening dzielony, polegający na treningu jednej lub dwóch grup mięśniowych na pojedynczej sesji treningowej (LINK)

Trening progresywny – trening polegający na intensyfikacji bodźców treningowych poprzez zwiększenie objętości treningu, intensywności i czasu trwania lub skróceniu interwałów odpoczynku

MICT (ang. moderate-intensity continuous training) – trening o średniej intensywności wykonywany w sposób nieprzerywany (tj. nieinterwałowy) np. bieg ze stałą prędkością przez 30 – 60 min

Parametry sercowe

HRmax – maksymalna częstotliwość skurczów serca. Parametr ten można obliczyć stosując wzór: HRmax = 208 – (0.7 x wiek) (LINK)

HRrest – spoczynkowa częstotliwość skurczów serca (LINK)

HRR (ang. heart rate reserve) – rezerwa w częstotliwości skurczów serca czyli różnica między HRmax a HRrest (LINK)

%HRR – wartość określająca intensywność głównie w treningach HIIT oraz MICT. Parametr ten można obliczyć stosując wzór: %HRR = (HRmax – HRrest) x docelowa intensywność + HRrest (LINK)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności i cookies serwisu WYSIŁKA. Możesz w dowolnym momencie zdecydować się na samodzielne usunięcie plików cookies związanych tym serwisem poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Akceptuję Czytaj więcej